Julia Nordblad

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
julia.nordblad[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 5748
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Jag är biträdande universitetslektor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, och forskar om den ekologiska krisens idéhistoria, i synnerhet dess tidsliga aspekter. Jag arbetar just nu med två projekt. Det första är en politisk historia om begreppet biologisk mångfald (biodiversity). Det andra är ett RJ-finansierat projekt om den ekologiska ekonomin (ecological economics) som politiskt tänkande, 1980–2000.

Jag disputerade i april 2013 vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet på en avhandling med titeln Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925.

Sedan disputationen har jag arbetat inom det miljöidéhistoriska fältet. Jag har också gästforskat vid Sciences Po i Paris (våren 2018), och EHESS i Paris (våren 2015).

Akademiska meriter

FD (2013), docent i idé- och lärdomshistoria (2019)

Utmärkelser

Stipendiet ur Kurt Aspelins minnesfond 2017

Cliopriset 2014

Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne 2013

Per Nyströms vetenskapspris 2013

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Julia Nordblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09