Victor Mendoza

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
victor.mendoza[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a highly-motivated person who wants to contribute with wind-powered solutions to the challenges that a sustainable development presents. My publications in scientific journals backup my expertise on the field of aerodynamics of both horizontal and vertical axis wind turbines.

Nyckelord: wind data and gis analysis wind farm layout design aerodynamic of multi-rotor concepts hpc in openfoam for wind turbines interacting wind turbines and wake deflection actuator line model aerodynamics of savonius turbines with both straight and twisted blades

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Victor Mendoza
Senast uppdaterad: 2021-03-09