Lisa Hellman

Forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
lisa.hellman[AT-tecken]swedishcollegium.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Kort presentation

Jag forskar om globala och interkulturella kontakter under tidigmodern tid, med ett speciellt fokus på Asien (främst Kina, Japan och Centralasien. Jag studerar sådana kontakter som en del av en gemensam mänsklig global historia, och tolkar även dessa kontakter som genus- och maktrelationer. Jag arbetar även med maritim historia, alltså med fokus på haven och hamnarnas sammanbindande roll i historien, och på det liv män och kvinnor levde ombord.

Nyckelord: ryssland genus japan globalhistoria asien tidigmodern tid 1700-tal kina maritim

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Hellman
Senast uppdaterad: 2021-03-09