Maria Fredriksson

Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
maria.fredriksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 83770498-108377
Mobiltelefon:
070-1679908
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Universitetslektor i kvalitetsteknik, med forskning som inriktar sig på hur arbetssätt och verktyg från kvalitetstekniken används inom olika typer av organisationer, t ex icke-vinstdrivande, temporära och offentliga. Forskningen inriktar sig också på hur arbetssätt och verktyg från kvalitetstekniken används i mellan-organisatoriskt samverkansarbete.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Fredriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09