Paulius Malinovskis

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
paulius.malinovskis[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am skillful and enthusiastic soul with extensive knowledge of material science, electrical engineering and technology. Material research and design are well accustomed to me as well as electrical engineering.
I enjoy new challenges and if I don't know the topic, technique or software I am quick to learn and adapt.
I am interested in photography, music, badminton, basketball, football, ice hockey, traveling, electronic engineering, computers, motorcycles, cars, art and technical stuff.

Nyckelord: electron microscopy material science xps thin films engineering physics nanotechnology optics x-ray spectroscopy transmission electron microscopy alloys metal hydrides raman magnetron sputtering brillouin amorphous ibs epr hall effect erda

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Amorphous materials, thin films, magnetron sputtering, metal hydrides, hydrogen diffusion, Raman and Brillouin light scattering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paulius Malinovskis
Senast uppdaterad: 2021-03-09