José Montero Amenedo

Forskare , docent vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
jose.montero-amenedo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 1085
Mobiltelefon:
072-9999164
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

José Montero Amenedo
Senast uppdaterad: 2021-03-09