Tapati Sarkar

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
tapati.sarkar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3359
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09