Vladimir Bastidas

Universitetslektor i konkurrensrätt, Prefekt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Vladimir.Bastidas[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2009
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i konkurrensrätt vid Uppsala universitet sedan 2013. Dessförinnan var jag universitetslektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. År 2011 disputerade jag vid Stockholms universitet med en avhandling om EU:s konkurrensrättsliga regler om tekniköverföringsavtal.

Min pågående forskning rör EU:s konkurrensrättsliga regler om priviligierade företag (art. 106-108 FEUF) .

Jag undervisar i konkurrensrätt, EU-rätt, immaterialrätt och rättsekonomi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vladimir Bastidas
Senast uppdaterad: 2021-03-09