Emilia Thorup

Forskare vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
emilia.thorup[AT-tecken]psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av tidig utveckling hos barn som senare får en autismspektrumtillståndsdiagnos, samt hos barn som redan har en sådan diagnos. Jag intresserar mig särskilt för delad uppmärksamhet och tidig föräldra-barninteraktion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emilia Thorup
Senast uppdaterad: 2021-03-09