Kine Johansen

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
Kine.Johansen[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5963
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
kine.johansen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Som fysioterapeut och forskare brinner jag för tidig upptäckt och behandling av barn med motoriska svårigheter såsom cerebral pares (CP) och developmental coordination disorder (DCD) genom kvalitetsutveckling, evidensbaserad praktik och implementering. Min forskning rör hur man undersöker spädbarns motoriska förmåga, hur en bristande motorisk förmåga påverkar individen samt hur vi på ett hållbart och effektivt sätt kan erbjuda behandling till skolbarn med DCD.

Akademiska meriter: sjukgymnast

Nyckelord: motorisk utveckling utvecklingsneurologi tidig identifikation evidensbaserad praktik förbättringskunskap barnhälsovård motorisk bedömning dcd

Som fysioterapeut och forskare brinner jag för tidig upptäckt och behandling av barn med motoriska svårigheter. Ett sätt att uppnå detta är genom kvalitetsutveckling, evidensbaserad praktik och implementering. För att nå som många barn som möjligt så tidigt som möjligt är barnhälsovården en given arena för min forskning.

Developmental coordination disorder (DCD) drabbar ungefär 5-6% av alla barn och har en hög samsjuklighet med andra neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism. I Sverige idag är det få som känner till diagnosen DCD och det saknas longitudinella studier om hur DCD utvecklar sig från barndom till vuxen ålder. Vi hoppas kunna belysa några aspekter genom projektet ”DCD hos vuxna”. I januari 2021 avslutade vi den sista datainsamlingen och vi är nu processen att analysera och sammanställa data.

Vi vet att barns motoriska förmåga påverkar barns möjlighet att vara delaktiga och att barn med DCD deltar i färre och i mindre varierade aktiviteter än barn med en adekvat motorisk förmåga. Även om effektiv behandling för DCD finns, är det få av de ungefär 80 000 skolbarnen med DCD i Sverige som får behandling för sina motoriska svårigheter. I andra länder ges behandling till barn med DCD ofta individuellt inom specialistvården, något som är kostsamt, tidsödande och ojämlikt. Med tanke på det stora behovet och att vi har begränsade resurser för att erbjuda individuell behandling till alla barn, måste vi hitta andra hållbara och effektiva sätt att erbjuda våra insatser. I projektet ”Utveckling av en skolbaserad intervention för att främja delaktighet hos barn med DCD" är målet att ta fram en modell och ett arbetssätt för att kunna nå barn med DCD i skolan. Projektet pågår från 1 maj 2021 till 30 april 2023 och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kine Johansen
Senast uppdaterad: 2021-03-09