Houda Landolsi

Biträdande universitetslektor i Franska med inriktning mot fransk språkvetenskap vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
houda.landolsi[AT-tecken]moderna.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 1426
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Nyckelord: argumentation korpuslingvistik markörer exemplifikation diskursanalysis integration

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Houda Landolsi
Senast uppdaterad: 2021-03-09