Petronella Bjurling-Sjöberg

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
petronella.bjurling-sjoberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska spec. utb. intensivvård. Disputerade mars 2018 med en avhandling om teamarbete och implementering av vårdplaner. Arbetar som patientsäkerhetssamordnare i Region Sörmland med postdoc-stöd från FoU-centrum/Centrum för Klinisk Forskning Sörmland (CKFD). Kliniskt verksam vid Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning. Nuvarande forskning handlar om patientsäkerhet, bl.a. omhändertagande av kritiska tillstånd, teambaserad utbildning samt implementering av evidensbaserad praktik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petronella Bjurling-Sjöberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09