Anette Persson Stache

Projektledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
anette.stache[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1820
Mobiltelefon:
070-4250433
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Samverkan är en del av universitetets innovationskontor, med uppdrag att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan forskare och organisationer i samhället. Intresseområde: psykisk hälsa och samverkan mellan externa aktörer.

Jag arbetar som projektledare för:

  • Konceptet AIMday ett strategiskt verktyg för samverkan med externa organisationer, utvecklat av Uppsala universitet.
  • Det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (IoT Sverige).

Nyckelord: internet of things collaboration university-society mental health internationell samverkan international collaboration iot offentlig sektor aimday psykisk hälsa iotsverige

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anette Persson Stache
Senast uppdaterad: 2021-03-09