Paula Forslund

Studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
paula.forslund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3477
Mobiltelefon:
072-9999079
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Studie- och karriärvägledare

Akademiska meriter: EK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09