Jennifer Leijon

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
jennifer.leijon[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-2529212
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Forskare vid avdelningen för elektricitetslära med intresse för elektrifieringen i samhället. Temaforskare inom tema 5 inom Swedish Electromobility Centre (SEC) med projektet Data exchange between vehicle and power system for optimal charging. Jobbar även inom RES-Flyg om elektrifieringen av flygplatser. Disputerade hösten 2020 om möjligheten att driva en avsaltningsanläggning med vågkraft för att skapa färskvatten.

Nyckelord: water wave energy converter sustainable development förnybarenergi marinenergi vågkraft freshwater desalination electromobility electrification electric vehicle charging infrastructure

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jennifer Leijon
Senast uppdaterad: 2021-03-09