Tor Halle

Forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk patologi

E-post:
tor.halle[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala

Forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Cecilia Lindskog Bergström

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09