Robin Elo

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
robin.elo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6805
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robin Elo
Senast uppdaterad: 2021-03-09