Filipa Sampaio

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
filipa.sampaio[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6561
Mobiltelefon:
073-4697497
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

My work focuses on the economics of child health and mental health, specifically on the economic evaluation of preventive and treatment interventions for young people and adults with diverse mental health issues. I have experience in both trial-based and model-based economic evaluations to investigate the cost-effectiveness of interventions in child and adult mental health. I have experience in using register data to evaluate the impacts of health services on health outcomes.

Video presentation

Nyckelord: public health child health mental health health economics cost-effectiveness

I have completed my PhD at Uppsala University, in 2016, on the application of health economic methods for the evaluation of parenting interventions for the prevention and treatment of externalizing behaviour problems in children. I hold a MSc in Public Health and Health Economics from Karolinska Institutet in Stockholm.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Filipa Sampaio
Senast uppdaterad: 2021-03-09