Jessica Nettelblad

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
jessica.nettelblad[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 2690
Besöksadress:
Rum POL 103136 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jessica Nettelblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09