Sara Lindahl

Projektsamordnare vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
sara.lindahl[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6413
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Tillgänglig:
Svenska 1

Kort presentation

Sara Lindahl arbetar med administration, digitalisering, språkgranskning och layout i Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på institutionen för nordiska språk.

  • Fil. kand. i språkvetenskap, inriktning nordiska språk.
  • Högskoleexamen i litteraturvetenskap.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09