Anna Liv Jonsson

Projektledare vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för avdelningsgemensamma funktioner

E-post:
annaliv.jonsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1475
Mobiltelefon:
070-4250548
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Anna Liv Jonsson arbetar som projektledare på kommunikationsavdelningen. Hennes primära uppgift är att projektleda arbetet inför Uppsala universitets 550-årsjubileum 2027. I hennes arbetsuppgifter ingår även samordning av andra jubileer. Våren 2022 samordnar hon insatserna för Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris.

2012-2019 arbetade Anna Liv som projektledare på Kommunikationsavdelningen, primärt med universitetsledningens besök, evenemang och projekt. Hon ledde bland annat med arbetet med Nobelföreläsningarna, och under 2015 var hon producent för Uppsala universitets uppsättning av West Side Story, en del av samverkansprojektet Den Goda Staden.

Mellan mars 2019 och oktober 2020 arbetade Anna Liv med universitetsövergripande evenemang på King's College London i Storbritannien.

Hennes studiebakgrund består av en kandidatexamen i socialpsykologi och en i praktisk svenska, samt en masterexamen i sociologi, samtliga från Uppsala universitet. Masteruppsatsen handlade om sittningskultur på Uppsalas studentnationer, kandidatuppsatserna om skådespelares arbete ur olika perspektiv. Under studietiden var hon mycket engagerad i nationslivet, bland annat på Västmanlands-Dala nation och i Kuratorskonventet. Hon initierade befattningen Kultursamordnare som hon innehade i två år.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Liv Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09