Freddie Lymeus

Forskare i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
freddie.lymeus[AT-tecken]ibf.uu.se
Mobiltelefon:
073-5317231
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Gästlärare vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

Mobiltelefon:
073-5317231
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning integrerar färdighetsbaserade och miljöbaserade metoder för att stödja stresshantering, hälsa och relationen mellan människa och natur. Jag koordinerar forskningen inom the Linnaean Collaboration in Studies of Nature, Health and Sustainability – ett forskningssamarbete som tillämpar samhälls- och beteendevetenskap i Uppsalas botaniska trädgårdar. Jag undervisar också i miljöpsykologi, hälsopsykologi och professionell utveckling på Institutionen för psykologi.

Nyckelord: psychology psykologi sustainable development health psychology hållbar utveckling environmental psychology restoration stadsutveckling urban development envmed008

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Freddie Lymeus
Senast uppdaterad: 2021-03-09