Seung Hee Jeong

Forskare Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
seunghee.jeong[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-3705093
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09