Johan Wrammert

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
johan.wrammert[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjöldsväg 14B, 1 tr
75237 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Johan Wrammert är en barnläkare baserad i Uppsala med målet att förbättra hälsa och överlevnad hos barn och ungdomar i Sverige och globalt genom att använda klinisk färdighet, evidens och erfarenhet från ledarskap inom sjukvården.

Akademiska meriter: ST-läkare

Nyckelord: global health neonatal health pediatric medicine health management

Johan Wrammert genomgick sin träning i barn- och ungdomsmedicin vid Barnsjukhuset i Uppsala. Han arbetar nu som barnläkare på Uppsala Barncentrum & Vårdcentral. Mellan 2014 och 2018 var Johan Wrammert sektionschef för akut barnsjukvård i Uppsala. Han är post-doc forskare inom forskargruppen för Global Hälsoforskning inom Implementering och Hållbarhet.

Johan Wrammert disputerade 2017 på en avhandling om träning i hjärtlung-räddning på ett förlossningssjukhus i Nepal. Hans forskning inom global barnhälsa fokuserar på omhändertagande av nyfödda. Förutom den kliniska aspekten gällande interventioner i nyföddhetsperioden intresserar sig Johan Wrammert för implementeringsstrategier och hälsosystemsutveckling i låginkomstländer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Wrammert
Senast uppdaterad: 2021-03-09