Paola Oras

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

E-post:
Paola.Oras[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Paola Oras är legitimerad barnmorska och disputerade 2020 med avhandlingen Care for the New-Born – Breastfeeding and Skin-to-Skin Contact. Forskningen är inriktad på omhändertagandet under nyföddhetsperioden, amning och föräldraskap. Hon arbetar som affilierad universitetsadjunkt på Barnmorskeprogrammet.

Akademiska meriter: Barnmorskeexamen

Nyckelord: parenting breastfeeding human milk new-born kangaroo mother care

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09