Patrik Klingborg

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv

E-post:
patrik.klingborg[AT-tecken]antiken.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA

Biträdande universitetslektor (Tjänstledig) vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv

E-post:
patrik.klingborg[AT-tecken]antiken.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-02-01 - 2026-01-31

Nyckelord: classics water supply greek cisterns ancient greece aqueducts

Patrik Klingborg är Biträdande Lektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, och fokuserar huvudsakligen på vattenhanteringen i antikens Grekland. Inom ramen för detta har han fokuserat på icke-monumentala vattenkällor såsom cisterner och brunnar, samt hur vatten användes inom grekisk religion. Han sitter också i styrelsen för Frontinus-Gesellschaft och deltar aktivt i Svenska institutets i Athen fältarbete.

Antik vattenhantering
- Vattenförsörjningsystemets utveckling i antikens Grekland
- Cisterner i antika Grekland
- Vattenanvändning i grekisk religion
- Romerska akvedukter

Andra ämnen
- Norra greklands historia
- Urbanism

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Klingborg
Senast uppdaterad: 2021-03-09