Veronica Sampietro Vikberg

Programadministratör (Tjänstledig) vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
veronica.sampietro-vikberg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-06-01 -

Koordinator vid Institutionen för geovetenskaper, Administration och service

E-post:
veronica.sampietro-vikberg[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2993
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Koordinator med ansvar för administrativ handläggning av forskarutbildning och doktorandadministration på Institutionen för geovetenskaper.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Veronica Sampietro Vikberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09