Veronica Sampietro Vikberg

Programadministratör (Tjänstledig) vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
veronica.sampietro-vikberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3032
Mobiltelefon:
070-4250224
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-02-01 - 2022-12-31

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09