Christoph Kilger

Universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

E-post:
christoph.kilger[AT-tecken]arkeologi.uu.se
Telefon:
018-471 83120498-108312
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Lektor och docent i arkeologi vid Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Campus Gotland. Undervisar och handleder på grund-, avancerad- och doktorandnivå i ämnet arkeologi. Forskar om pengar och betalningsmedel i tidig historiska kontexter i Östersjöområdet och utanför. Stort intresse för samarbeten och dialoger över disciplingränser

Nyckelord: numismatik vikingatiden historisk arkeologi medeltiden betalningsmedel gotland urbanism

Jag studerar vikingatidens och medeltidens ekonomier i både materiella och textuella källor. Mitt speciella forskningsintresse gäller vikingatidens handelskontakter med den islamiska världen och betydelsen av silvret för det vikingatida samhället. Andra intressefält är den medeltida urbaniseringen på Gotland och studier av praxis och liturgi i det medeltida kyrkorummet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christoph Kilger
Senast uppdaterad: 2021-03-09