Pierre Thorell

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
pierre.thorell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag har varit lärare inom ämnet sedan 2005. Mitt intresse inom ledarskap är främst kopplat till lärande, kvalitet, organisation och förändring. Jag skrev min Magisteruppsats om "Det korrigerande samtalet - ett samtal för tillfällig förbättring eller varaktig förändring". Har också en lärarexamen sedan 2004 från Linné universitetet.

Jag är arvoderad lärande på Campus Gotland. Har under många år jobbat med ledarskapsfrågor och utvecklingsfrågor inom HR, både som chef och konsult.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pierre Thorell
Senast uppdaterad: 2021-03-09