Joakim Wehlin

Universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

E-post:
joakim.wehlin[AT-tecken]arkeologi.uu.se
Telefon:
018-471 2078
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. Mag. från Högskolan på Gotland 2006. Fil. Dr. från Göteborgsuniversitet 2013. Efter disputation jobbade jag som uppdragsarkeolog och antikvarie på Dalarnas museum 2013-2022. Sedan 2018 är jag forskare och universitetslektor vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Nuvarande forskningsfokus är tidig metalltid (2000 – 0 f.Kr.) i Norra Mellansveriges skogsområde samt hur vi sätter forskningen i fokus för museernas digitalisering.

Pågående forskningsprojekt

Projektledare: Utforskande digitalisering. Forskning i fokus för museernas digitalisering (Riksantikvarieämbetet 2022-2353).

Projektledare: Bofasthet och jakt, mobilitet och jordbruk. Djur, människor och föränderliga landskap i Skandinaviens inland 1000BCE-500CE (Vetenskapsrådet 2021-01249)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Wehlin
Senast uppdaterad: 2021-03-09