Liselotte Aldén

Universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
liselotte.alden[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 83640498-108364
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Jag är programansvarig för master- och magisterprogrammet i vindkraftsprojektering, arbetar som lärare och projektledare samt är ansvarig för noden Utbildning och kompetens inom det Nationella nätverket för vindbruk.

Med en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik vid KTH, Stockholm och påbyggnad inom energiteknik arbetar jag idag med undervisning och projektverksamhet inom förnybar energi främst vindkraft. Jag undervisar i hållbara energisystem, vindprojektering, energipolitik och planeringsfrågor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Liselotte Aldén
Senast uppdaterad: 2021-03-09