Gustaf Leijonhufvud

Forskare vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
gustaf.leijonhufvud[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 8337
Mobiltelefon:
070-3691961
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Biträdande prefekt och forskare i kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Programansvarig för masterprogrammet i humaniora med inriktning Kulturarv och hållbarhet.

Min forskning handlar om långsiktigt hållbar förvaltning av kulturarv, med ett fokus på energi- och inneklimatfrågor. Jag är särskilt intresserad av hur forskning och praktik förhåller sig till varandra inom detta område.

Pågående forskning: www.sparaochbevara.se

Researchgate

Academia.edu

Nyckelord: cultural heritage sustainable development

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gustaf Leijonhufvud
Senast uppdaterad: 2021-03-09