Mathias Cöster

Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
mathias.coster[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-7852220
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Undervisar i kurser inom industriell ekonomi. Forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier, samt om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål. Medverkar i Uppsala universitets forskarskola i Hållbar utveckling. Därutöver verksam i olika sammanhang utanför universitetets väggar, bl.a. styrelsemedlem i företagarföreningen Tillväxt Gotland.

Akademiska meriter: Docent

Disputerade 2007 med en avhandling om hur digitaliseringen har omvandlat den grafiska industrin. Var under forskarstudierna doktorand vid Ekonomiska informationssystem (EIS) i Linköping och associerad till forskarskolan Management och IT (MIT). Verksam som adjunkt och lektor vid Campus Gotland 2003-2020, där jag utöver forskning och utbildning haft roller som avdelningsledare, studierektor samt programansvarig. Sedan augusti 2020 verksam vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik i Uppsala.

Under de senaste tio åren har jag och fyra kollegor intresserat oss för hur digitalisering påverkar prissättning och hur den kan utformas för att ligga i linje med företagets affärsmodell samt den affärsekologi som omger organisationer. Erfarenheterna från detta projekt har vi dokumenterat i såväl böcker som artiklar, vilka har kommit att utgöra en påtaglig del av svensk företagsekonomisk forskning om prissättning. Vår forskning och utbildning om metod för utformning av prismodeller sker i nära samarbete med såväl företag som offentliga organisationer, genom ett samarbete som vi kallar CASIP (Centre for Advanced Studies of Innovative Price models).

Är sedan 2020 del av Uppsala universitets forskarskola i hållbarhetsstudier, där jag är delaktig i projektet Digital innovation för hållbar konsumtion. I det sammanhanget studerar jag även hur organisationer utformar verksamhetsstyrning för hållbar utveckling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mathias Cöster
Senast uppdaterad: 2021-03-09