Raine Isaksson

Universitetslektor , docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
raine.isaksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 83800498-108380
Mobiltelefon:
070-2490979
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Raine Isaksson, docent och universitetslektor i kvalitetsteknik. Campus Gotland, Visby.

Forskning:

1) Synergier mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling utifrån ett processbaserat systemperspektiv. Pågående forskning på hur hållbarhet kan mätas och bedömas och hur det går att att bedöma mognad på hållbarhetsrapporter.

2) Hållbara byggmaterial med fokus på block i Östafrika och framför allt Tanzania

Utbildning:

Hållbar utveckling och CSR, hållbar verksamhetsutveckling och processledning

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: quality management sustainable development process management

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Raine Isaksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09