Raine Isaksson

Universitetslektor , docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
raine.isaksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 83800498-108380
Mobiltelefon:
070-2490979
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Raine Isaksson, docent och universitetslektor i kvalitetsteknik. Campus Gotland, Visby.

Forskning:

Kvalitetsutveckling för hållbar utveckling. Hur kan hållbarhet förstås, definieras och mätas i olika system. Visualisering av system med användning av en processbaserad systemmodell.

Hållbar cement och betong i Sverige

Hållbara byggblock med alternativa bindemedel i Afrika söder om Sahara (fokus Östafrika)

Utbildning:

Hållbar utveckling och CSR, hållbar verksamhetsutveckling och processledning

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: quality management sustainable development process management

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Raine Isaksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09