Gunnar Dahlin

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
gunnar.dahlin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
0498-108381018-471 8381
Mobiltelefon:
070-2351331
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Universitetsadjunkt i Industriell teknik och programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling 180 hp

Förutom lärare i bland annat kurser med inriktning mot kvalitetsteknik och projektledning är jag även forskarstuderande.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnar Dahlin
Senast uppdaterad: 2021-03-09