Henrik Wachtmeister

Gästforskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
henrik.wachtmeister[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Jag forskar om globala energisystem vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. En stor del av min forskning har fokuserat på modellering och analys av framtida oljeproduktion men jag har även forskat om förnybara energikällor, metaller och omställningsdynamik. Just nu fokuserar jag på rysk-europeiska energirelationer, bland annat hur EU-policies påverkar ryska olje- och gasintäkter.

Jag undervisar även i energisäkerhet och andra energirelaterade kurser.

Nyckelord: energy security energy systems macro-energy systems oil supply

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Wachtmeister
Senast uppdaterad: 2021-03-09