Axel Husin

Doktorand vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
axel.husin[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3277
Besöksadress:
Rum ÅNG 14133 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Axel Husin
Senast uppdaterad: 2021-03-09