Johan Cedervall

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
johan.cedervall[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
073-0680430
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Cedervall
Senast uppdaterad: 2021-03-09