Anna-Helena Brandhammar

Ekonomisamordnare (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

E-post:
anna-helena.brandhammar[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-09-20 - 2023-03-19

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09