Petter Hellström

Forskare vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är idéhistoriker med inriktning mot vetenskapshistoria. I min forskning undersöker jag den roll som bilder, metaforer och modeller har spelat i vetenskapens utveckling. Jag intresserar mig även för vetenskapliga försök att dela in världen i kategorier, bygga system och skapa ordning. Det senare intresset har även fått mig intresserad av rasismens historia.

Akademiska meriter: FD, MPhil, BA Hons

Nyckelord: history of racism science and religion visual culture metaphors and models history of science historical epistemology classification diagrams maps evolutionary theory science and empire history of biology

Jag är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria, disputerad 2019 vid Uppsala universitet. Sedan tidigare har jag en masterexamen i vetenskapshistoria och filosofi från universitetet i Cambridge, samt en kandidatexamen i arabiska och religionsvetenskap från universitetet i London.

Utöver olika anställningar vid Uppsala universitet har jag även arbetat vid Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Universität Luzern. Jag har varit inbjuden gäst vid universiteten i Cambridge och Luzern samt vid Max-Planck-Institut i Berlin och Centre Alexandre-Koyré i Paris.

Jag disputerade hösten 2019 på avhandlingen Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy. Opponentens rapport finns tillgänglig online, liksom Uppsala universitets pressmeddelande. Avhandlingen tilldelades 2020 års pris för förtjänstfull vetenskaplig gärning av Carl Johans Förbundet.

Sedan 2020 har jag arbetat med projektet ”The Family Tree: A History of Scientific Imagination”, som kronologiskt tar vid där avhandlingen slutade. Projektet är knutet till det schweiziska forskningsprogrammet ”In the Shadow of the Tree”, där jag medverkar som affilierad forskare. Min kommande bok, Tree Thinking: A History of Scientific Imagination, kommer att ges ut av Zone Books i samarbete med Princeton University Press.

Sedan 2022 är jag forskningsledare för projektet ”Afrikas vita fläckar: Hur upplysningens geografer rensade kartan”. Projektet finansieras med medel från Riksbankens Jubileumsfond. Under projekttiden är jag knuten som gästforskare till Centre Alexandre-Koyré i Paris.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Hellström
Senast uppdaterad: 2021-03-09