Helena Tegler

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag har ett biträdande lektorat i specialpedagogik vid avdelningen för Specialpedagogik (Mälardalens universitet), vilket innebär 40% undervisning och 60% forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Tegler
Senast uppdaterad: 2021-03-09