Christoffer Bergvall

1:e Forskningsing vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
christoffer.bergvall[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2719
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09