Erika Sandström

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
erika.sandstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 8302
Mobiltelefon:
070-1679967070-3975707
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag är historiker vid Uppsala universitet - Campus Gotland och har alltså mitt arbetsrum i Visby. Jag ägnar mig huvudsakligen (och gärna) åt undervisning, från hösten 2018 inom lärarutbildningarna. Tidigare har jag framförallt arbetat med distansutbildning inom historia.

Jag började läsa historia vid dåvarande Högskolan i Växjö 1993 utan någon annan plan än att det verkade intressant. Det visade sig vara så intressant att jag sedan bara har fortsatt, i olika former. Innan jag antogs som doktorand arbetade jag som gymnasielärare i historia och religionsvetenskap och under doktorandtiden var jag tjänstledig på deltid för att arbeta på Jamtli i Östersund. 2002 kom jag till Högskolan på Gotland som adjunkt och skrev där färdigt min avhandling På den tiden i dessa dagar - föreställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli historieland (2005). Sedan dess har jag huvudsakligen ägnat mig åt undervisning och åt administrativa uppgifter som ämnesansvarig, proprefekt, prorektor och tf rektor vid Högskolan på Gotland.

Mitt senaste forskningsprojekt handlade om feminiseringen av svensk hundsport. I boken Han, hon och hunden. Feminiseringen av svensk hundsport 1918-2017 (2018) beskriver jag hur hundägande och hundträning har omkodats från manligt till kvinnligt. Parallellt har jag på senare tid också skrivit kortare artiklar om turism - dels om den gotländska offentlighetens syn på turism och turister, dels om husmorssemestrar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erika Sandström
Senast uppdaterad: 2021-03-09