Ieva Reine

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Projektledare för ett FORTE-finansierad samarbetsprojekt med Försäkringskassan, Dnr 2012-00921: Socialförsäkringens betydelse för kvinnor och män med statlig personlig assistans i uppfyllandet av de nationella folkhälsomålen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ieva Reine
Senast uppdaterad: 2021-03-09