Isa Cegrell Karlander

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Isa.Cegrell.Karlander[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7467
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt.

Disputerade våren 2021 på avhandlingen Officialprincipen i migrationsprocessen.

Bedriver forskning framförallt inom ramen för det nordiska samarbetsprojektet Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL).

Är tillsammans med Prof. Thorburn Stern kursföreståndare för fördjupningskursen i migrationsrätt. Övrig undervisning är huvudsakligen förlagd till terminskurs 4 och 6 på juristprogrammet.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NordASIL) is a four-year project (2021-2025) funded through a 15 million NOK grant by the competitive Nordforsk Programme for Interdisciplinary Research. The project is a partnership between the University of Oslo, the University of Uppsala and the University of Copenhagen. It comprises a highly interdisciplinary research team spanning law, computer science and social medicine and draws on unique asylum data from Denmark, Norway and Sweden.

Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NordASIL) – University of Copenhagen (ku.dk)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Isa Cegrell Karlander
Senast uppdaterad: 2021-03-09