Elias Castegren

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
elias.castegren[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5403
Besöksadress:
Rum ÅNG 105139 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är biträdande universitetslektor på avdelningen för datalogi. Min forskning rör programspråk, parallellprogrammering och mekaniserad bevisföring. Mer aktuell information finns på min personliga hemsida.

Nyckelord: programming languages parallel programming theorem proving

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elias Castegren
Senast uppdaterad: 2021-03-09