Evika Rima Bruciene

Ekonom vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
evika.bruciene[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3024
Mobiltelefon:
072-9999575
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09