Mikaela Holst

Kursadministratör vid Institutionen för elektroteknik, Administration och service

E-post:
mikaela.holst[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679053
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09