Tor Broström

Professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
tor.brostrom[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 83230498-108323
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Min undervisning är inom samma område som forskningen, det handlar om fukt och värme i byggnader, inomhusklimat och energi.

Nyckelord: energy efficiency sustainable development historic buildings climate change adaptation indoor climate

Utbildning

  • Bachelor of Science in Engineering, Princeton University 1980
  • Tekn Lic, Chalmers, 1984
  • Tekn Dr, KTH, 1996

Anställningar

  • Adjunkt och biträdande enhetschef, KTH Visby, 1990 - 1998
  • Lektor i byggnadsvård, Högskolan på Gotland, 1998 - 2011
  • Professor i kulturvård, Högskolan på Gotland, 2011 - 2013
  • Professor i kulturvård, Uppsala universitet, 2013 -

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tor Broström
Senast uppdaterad: 2021-03-09