Antónia Tökés

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
antonia.tokes[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6574
Mobiltelefon:
073-4697314
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag tycker om att utbyta erfarenheter och lära känna olika människor och kulturer. Jag har alltid haft ett intresse ifrågor som rör våld i hemmet, våldtäkt, barnmisshandel och deras konsekvenser för den enskilde och för samhället. Mitt mål är att hitta ett sätt att hjälpa människor i sådana situationer i tid.

Jag har en kandidatexamen i PR och kommunikation och som forskningsassistent arbetar jag med administration, deltar i olika forskningsprojekt och organiserar evenemanger.

Video Presentation

Nyckelord: kommunikation administration forskningsassistent pr evenemang trt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Antónia Tökés
Senast uppdaterad: 2021-03-09