Antónia Tökés

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
antonia.tokes[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6574
Mobiltelefon:
073-4697314
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor som har konsekvenser för individen och samhället. Numera är jag engagerad i studier som rör barn och ungas psykiska hälsa och hälsosamma livsstilar.

Jag har en kandidatexamen i PR och kommunikation och som forskningsassistent arbetar jag med forskningsadministration, deltar i olika forskningsprojekt, koordinerar/organiserar evenemanger, bygger webbaserad app, rekryterar studiedeltagare m.m.

Video Presentation

Nyckelord: infoglue kommunikation implementation barn forskningsassistent pr evenemang webbdesign trt trt-app ppi ungdom mental hälsa coordination forskningsadministration hälsoinformatör

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Antónia Tökés
Senast uppdaterad: 2021-03-09